Välkomna till vår om-sida!

 

Syftesbeskrivning

Vi är en klass på Gantofta skola som går i årskurs sju. Vårt syfte är att bjuda in er i vår vardag i svenska och engelska . Vi arbetar med programmering, film, blogg, digitala arbetsformer och har internet som daglig grund. Syftet är att tipsa andra om hur man kan arbeta med digitalisering i klassrummet.

Syftet med vår webbplats är att utveckla våra kunskaper i svenskämnet, både muntligt och skriftligt, att lära oss mer om både programmering, göra glass, lära oss om författare, filmarbete och webbpublicering och inte minst, att inspirera andra skolor att jobba med våra kärnämnen som vi gör. 

Vilka är vi som byggt webbplatsen?

Vi som gör sajten Gantofta7 är 13 elever som går årskurs sju på Gantofta skola i Helsingborg. Vår blogg innehåller det mesta vi gör i ämnet engelska.  Eftersom vi arbetar med olika teman och sätt att arbeta vill vi dela med oss vad vi gör och varför vi gör olika saker. Det kan vara intressant för andra att ta del av vårt arbete.

Den pedagogiska kopplingen till LGR11

Allt vi gör på Gantofta7 utgår från engelskämnets syfte.  I ämnesplanen för engelska talas det bl.a. om förmågan att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för olika mottagare,  kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, förmågan att läsa, reflektera över och kritiskt granska texter, kunskaper om skönlitteratur och berättarteknik samt förmågan att reflektera över olika former av språklig variation.  

Webbplatsens syfte och mottagare

Vad som ska publiceras på sajten beslutar vi tillsammans antingen i grupp eller att vår lärare Camilla Göransson ger oss riktlinjer att förhålla oss till. Rollfördelningen mellan lärare elever är att läraren är administratör och bygger strukturen och eleverna är författare och skapar innehållet. Vårt mål är att ha en levande blogg och därför kan alla elever publicera material när de vill, så länge det passar in i den struktur vi kommit överens om.

Innehållet på Gantofta7 riktar sig i första hand till alla som vill jobba med retorik och andra intressanta teman  så som resor och uppfinningar under vårterminen. Främst riktar vi oss åt åk 7-9 (högstadieelever).  Vi vet också att våra föräldrar, lärare och andra elever följer Gantofta7 med stort intresse.

Du som besöker vår blogg får gärna  interagera med oss, t.ex. genom att skriva kommentarer på det vi gör. Alla kommentarer granskas av vår lärare först innan de publiceras. Den språkliga tonen ska vara god och allt olämpligt språk filtreras bort.

Upphovsrätt

De flesta klipp på Gantofta7 är våra egna och finns på LärarinnanGöranssons YouTube-kanal samt från Google Drive, publicerade under Creative Commons-licensen BY-SA. Vi jobbar regelbundet med upphovsrätt och andras bilder och musik  i våra filmer är tillåtna att använda och vi tränar på att ange källan korrekt.

Varför vi borde vinna ett pris i Webbstjärnan

Vi tycker att vi borde vinna pris eftersom vi är hela 13 elever som är med och skapar webbplatsens innehåll. Vi märker också att vi har många följare och besökare vilket vi hoppas betyder att innehållet är intressant långt utanför klassrummets väggar. Vi tycker vi förtjänar att vinna också för att vi vill visa att man arbeta på flera sätt och att våra ämnen behöver få större utrymme  och vi hjälper med vår blogg till att uppmärksamma kärnämnen på annorlunda sätt. Vi försöker även att variera medieformerna och hela tiden tänka på att anpassa materialet efter webben.

Vad vi lärt oss av att publicera skolarbete på webben

En sak som vi lärt oss är att det vi gör i skolan, kan spela stor roll och vara intressant för andra. Det har varit spännande att följa hur det vi publicerat har spridits och häftigt att se hur enkelt det kan vara att nå ut till många. För många av oss har det också varit ett stort steg att publicera skolarbete, både texter och filmer, så att våga och uppleva att man kan mer än man tror är också något många av oss fått ut av bloggandet.

Givetvis har vi också lärt oss mycket om de verktyg vi använt för att skapa innehållet och även om rättigheter när det gäller text, bilder och ljud.

Är du också intresserad av att vara med i Webbstjärnan? På deras webbplats hittar du information om tävlingen och massor av material om webbpublicering.

Ansvarig lärare för bloggen är Camilla Göransson och kan nås på följande sätt:

E-mail: camilla.m.goransson@helsingborg.se
Twitter: @camigoransson

Hemsida: http://www.korturl.com/lararinnangoransson