Vårt tema fick ett litet abrupt slut. Eleverna hade lovat att publicera deras domumentärfilmer från flygplatsen men tyvärr har vi inte haft tillgång till skolans ipad. Vi på högstadiet har inga egna iPads utan har fått låna av mellanstadiet. Under ett par veckor har jag letat efter paddorna och när jag väl hittade dem var våra projekt raderade – visserligen av misstag av en annan lärare. Det blir ju så när man bara har ett begränsat antal att arbeta med.


 

Eleverna har nu fått påbörja ett nytt arbetsområde istället. De ska träna på diskussionsfraser på engelska och vi har även inlett ett källkritiskt arbete i samma projekt. Det ska eleverna fortsätta blogga runt istället.  Arbetet kommer att ha olika arbetsformer såsom drama, digitala projekt och vanliga läs- och skrivuppgifter.

 

LärarinnanGöransson


Prenumerera på nya blogginlägg